Μηχανή αέρα μυρωδιάς

διασκορπιστής μυρωδιάς αέρα, διασκορπιστής αρώματος αέρα, μηχανή αναψυκτικών αέρα δωματίων.