μηχανή διασκορπιστών αρώματος

Μηχανή μάρκετινγκ μυρωδιάς, ηλεκτρικός διασκορπιστής μυρωδιάς, πλαστικός διασκορπιστής αρώματος.