Διασκορπιστής μυρωδιάς μεγάλης περιοχής

μεγάλος διασκορπιστής δωματίων, με μπαταρίες διασκορπιστής αρώματος, διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου μεγάλης περιεκτικότητας.