Ηλεκτρικός διασκορπιστής αρώματος

διασκορπιστής ψεκαστήρων ουσιαστικού πετρελαίου, Διασκορπιστής αρώματος αέρα, διασκορπιστής υδρονέφωσης ουσιαστικού πετρελαίου.