μηχανή διασκορπιστών ουσιαστικού πετρελαίου

διασκορπιστής αέρα ουσιαστικού πετρελαίου, ηλεκτρικός διασκορπιστής πετρελαίου αρώματος, μικρός διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου.