Μηχανή διασκορπιστών μυρωδιάς

μηχανή διασκορπιστών αρώματος, aromatherapy διασκορπιστής αρώματος, Διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου αρώματος.