Διασκορπιστής αρώματος μπαταριών

χρησιμοποιημένος μπαταρία διασκορπιστής πετρελαίου, με μπαταρίες διασκορπιστής ουσιαστικού πετρελαίου, χρησιμοποιημένος μπαταρία διασκορπιστής μυρωδιάς.