Υδρόμετρα άρδευσης

εμπορικά μέρη ψυγείων, εμπορικά μέρη ψυκτήρων, ανταλλακτικά ψυγείων, Κινηματογράφος οθόνης νερού, Πηγή οθόνης νερού, Προπληρωμένο υδρόμετρο άρδευσης, υδρόμετρο άρδευσης, DN50~300mm, Με πεπιεσμένο αέρα εύκαμπτος σωλήνας αέρα.